گلرنگ پخش مدیا

آرشیو اخبار
برگزاری جلسه اسکایپی مدیرعامل با مدیران و کلیه همکاران شعب برتر بابت ثبت رکورد فروش آبان ماهبرگزاری جلسه اسکایپی مدیرعامل با مدیران و کلیه همکاران شعب برتر بابت ثبت رکورد فروش آبان ماه برگزاری جلسه اسکایپی مدیرعامل با مدیران و کلیه همکاران شعب برتر بابت ثبت رکورد فروش آبان ماه دوشنبه هشتم آذر ۰۰ در روز چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۰۴ و ۱۴۰۰/۰۹/۰۳جلسه اسکایپی با حضور مدیر عامل،معاون منابع انسانی،معاونین اجرایی،مدیر سیستم و بهره وری،مدیران شعب و کلیه همکاران  شعب(هرمزگان،بوشهر،بجنورد،قم ،قزوین و کرمان و اصفهان) با رویکرد هم افزایی بیشتر بین مدیران و کارکنان شعب برگزار گردید . بازدید مدیرعامل و معاونین و مدیران شرکت از شعب تهران و کرجبازدید مدیرعامل و معاونین و مدیران شرکت از شعب تهران و کرج بازدید مدیرعامل و معاونین و مدیران شرکت از شعب تهران و کرج دوشنبه هشتم آذر ۰۰ در راستای تقویت کانال های ارتباطی،همدلی، انسجام سازمانی و شناخت بیشتر همکاران و ارائه چشم انداز و اهداف کاری حوزه فروش از روز دوشنبه مورخ۲۴/۰۸/۱۴۰۰ تا روز پنج شنبه مورخ۲۷/۰۸/۱۴۰۰بازدیدی از شعب تهران شرق،غرب تهران،جنوب تهران و کرج با حضور مدیر عامل،معاون منابع انسانی،معاون اجرایی و مدیر سیستم و بهره وری سازمانی و کارشناسان مربوطه صورت پذیرفت.  دوره آموزشی سرپرستان فروش ویژه همکاران شرکت گلرنگ پخش  دوره آموزشی سرپرستان فروش ویژه همکاران شرکت گلرنگ پخش دوره آموزشی سرپرستان فروش ویژه همکاران شرکت گلرنگ پخش سه شنبه هجدهم آبان ۰۰ سرپرستان فروش کلیه شعب شرکت گلرنگ پخش از سراسر کشور در این دوره آموزشی ویژه حضور به هم رساندند. از نظرات بخش خصوصی در تدوین سند نظام جامع توزیع استفاده شوداز نظرات بخش خصوصی در تدوین سند نظام جامع توزیع استفاده شود از نظرات بخش خصوصی در تدوین سند نظام جامع توزیع استفاده شود سه شنبه هجدهم آبان ۰۰ در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، بر مشارکت بیشتر اتاق‌ها در آسیب‌شناسی نظام توزیع و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه تأکید شد.