اخبار صنعت پخش ایران

تبریک روز کارگر توسط رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت پخش ایران تبریک روز کارگر توسط رئیس هیئت مدیره انجمن صنعت پخش ایران 11 اردیبهشت روزِ جهانی کارگر، یادبود مقام والای کارگران است. دوشنبه سیزدهم اردیبهشت ۰۰ بندهای پیشنهادی برای مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش صنعت بررسی شد بندهای پیشنهادی برای مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش صنعت بررسی شد وزارت صمت از نخستین روزهای سال 1400 احصا موانع پیش روی تولید و تدوین راهکارهای اجرایی برای رفع موانع موجود را در دستورکار قرار داده است. جمعه سوم اردیبهشت ۰۰  برنامه تولید و توزیع روغن برای سال 1400 برنامه تولید و توزیع روغن برای سال 1400 کارخانجات تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن اقدام کنند دوشنبه شانزدهم فروردین ۰۰ پیام تبریک سال نو از سوی دکتر سهراب کارگر رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران پیام تبریک سال نو از سوی دکتر سهراب کارگر رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران پیام تبریک سال نو از سوی دکتر سهراب کارگر رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنعت پخش ایران یکشنبه پانزدهم فروردین ۰۰  ضرورت ایجاد شبکه‌های توزیع موازی بازار ضرورت ایجاد شبکه‌های توزیع موازی بازار قائم ‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی شرایط تامین و توزیع میوه ایام عید را مناسب توصیف کرد یکشنبه پانزدهم فروردین ۰۰