چند رسانه ای صوتی

گفتگوی گلرنگ پخش مدیا با سرکار خانم محسنی از واحد مارکتینگ شرکت پاکان پلاستکار گفتگوی گلرنگ پخش مدیا با سرکار خانم محسنی از واحد مارکتینگ شرکت پاکان پلاستکار آشنایی بیش تر با فعالیت های شرکت پاکان پلاستکار و برند آیری پلاست پنج شنبه بیست و پنجم شهریور ۰۰ گفتگوی گلرنگ پخش مدیا با مهندس پویان مدیر بازاریابی شرکت آرین تجارت شرق گفتگوی گلرنگ پخش مدیا با مهندس پویان مدیر بازاریابی شرکت آرین تجارت شرق گفتگوی گلرنگ پخش مدیا با مهندس پویان مدیر بازاریابی شرکت آرین تجارت شرق به بهانه آشنایی بیش تر با محصولات متنوع و با کیفیت این شرکت پنج شنبه بیست و پنجم شهریور ۰۰ 5 اشتباه مرگبار در فروش که باید از آن ها اجتناب کرد 5 اشتباه مرگبار در فروش که باید از آن ها اجتناب کرد بعضی اشتباهات به راحتی نتیجه مذاکره را عوض می کنند و بر فروش شما تاثیر منفی می گذارند یکشنبه چهاردهم شهریور ۰۰ گفتگوی گلرنگ پخش مدیا با سرکارخانم مرادی از واحد مارکتینگ آوین شیمی گفتگوی گلرنگ پخش مدیا با سرکارخانم مرادی از واحد مارکتینگ آوین شیمی گفتگوی گلرنگ پخش مدیا با سرکارخانم مرادی از واحد مارکتینگ شرکت آوین شیمی به بهانه اضافه شدن محصولات فرینو به سبد محصولات گلرنگ پخش سه شنبه نهم شهریور ۰۰ گفتگوی گلرنگ پخش مدیا با مهندس بازوبند معاونت فروش شرکت آریان کیمیا تک گفتگوی گلرنگ پخش مدیا با مهندس بازوبند معاونت فروش شرکت آریان کیمیا تک گفتگوی گلرنگ پخش مدیا با مهندس بازوبند معاونت فروش شرکت آریان کیمیا تک یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۰۰