برگزاری مراسم لانچ محصولات نیوتیس در شعبه بیرجند گلرنگ پخش