برگزاری مراسم لانچ محصولات نیوتیس در شعبه ارومیه

۱۴۰۰/۲/۹ پنج شنبه
(0)
(0)
برگزاری مراسم لانچ محصولات نیوتیس در شعبه ارومیه
 برگزاری مراسم لانچ محصولات نیوتیس در شعبه ارومیه

رگزاری مراسم لانچ محصولات نیوتیس در شعبه ارومیه شرکت گلرنگ پخش برگزار گردید. نام نیوتیس از ترکیب دو کلمه new به معنای تازگی در نوع نگاه به محصولات و tis نام درختی کمیاب با شکوفه های فراوان در شمال کشور می باشد