گلرنگ پخش مدیا

 دست‌اندازهای اداری صنعت پخش دست‌اندازهای اداری صنعت پخش حدود ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را صنعت پخش به‌خود اختصاص می‌دهد که نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی این صنعت است. چهارشنبه بیست و هشتم آبان ۹۹ اعتماد به تشکل‌ها و برون‌رفت از مشکلات اعتماد به تشکل‌ها و برون‌رفت از مشکلات احمد شیروانی ؛ دبیرکل انجمن ملی شرکت‌های صنعت پخش:
قوانین موازی و متعددی که عموما مخل کسب‌وکار شرکت‌های پخش هستند، بزرگترین دغدغه فعالان این صنعت است
چهارشنبه بیست و هشتم آبان ۹۹
مشروح گفتگو گلرنگ پخش مدیا با مهندس اشرفی مشروح گفتگو گلرنگ پخش مدیا با مهندس اشرفی مشروح گفتگو گلرنگ پخش مدیا با مهندس اشرفی مدیر بازرگانی شرکت طلای ناب کوروشچهارشنبه بیست و یکم آبان ۹۹
مشروح گفتگو گلرنگ پخش مدیا با مهندس انصاری مشروح گفتگو گلرنگ پخش مدیا با مهندس انصاری مشروح گفتگو گلرنگ پخش مدیا با مهندس انصاری مدیرعامل شرکت هستی آرین تامین
دوشنبه نوزدهم آبان ۹۹
 «روغن خوراکی» فروش‌های «روغن خوراکی» فروش‌های "غکورش" را چرب کرد گروه صنعت غذایی کورش در بخش میزان فروش طی دوره ماهانه افزایش ۴ درصدی را نسبت به شهریورماه تجربه کرده پنج شنبه پانزدهم آبان ۹۹